Ottestala Berg

Med hjälp av våra mobila krossverk förädlar vi berg till grusprodukter.
Vårt engagemang i att förädla sprängsten direkt på plats innebär inte bara en kostnadseffektivitet för våra kunder, utan också en minskning av miljöbelastande transporter. Detta är en del av vårt affärsidé att leverera högkvalitativa tjänster samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid.

På Ottestala Berg förstår vi vikten av att anpassa våra tjänster efter varje unikt projekt. Vår omfattande erfarenhet inom bergkrossning möjliggör för oss att hantera allt från små till stora uppdrag med precision och effektivitet.  Vårt team består av kunniga och engagerade experter som säkerställer att arbetet utförs säkert och effektivt.

Vi har idag 10 mobila krossverk varav 6  som har en totalvikt på över 100 ton vilket gör att vi kan ta fram stora volymer färdig produkt på kort tid. Grävmaskiner på upp till 80 ton och lastmaskiner upp till 60 ton.