Ottestala Fastigheter

På Ottestala Fastigheter är vi glada över att äga två viktiga fastigheter som är centrala för vår verksamhet. Dessa platser hjälper oss att driva och utveckla våra affärer. 

Vårt huvudkontor finns i Henån, vilket är navet för vår verksamhet inom Ottestala Schakt. Detta är platsen där vi hanterar vår administration och härifrån koordinerar vi våra projekt och strategier.
I Uddevalla ligger vår andra fastighet, där vi har inrättat en verkstad för Ottestala Berg. Den här anläggningen är en kärnpunkt för vår verksamhet inom bergsarbete, och fungerar som ett center för teknisk expertis.

Utöver våra egna verksamheter, erbjuder vi även uthyrning av delar av våra fastigheter till andra företag. Detta möjliggör för oss att skapa en miljö av samarbete och nätverkande, vilket berikar både vår egen verksamhet och de företag vi delar utrymme med.