Vi är redo för dina utmaningar

Låt oss bli din partner i ditt nästa projekt. Vi tar oss an utmaningar och omvandlar dem till framgångsrika lösningar. Kontakta oss för att utforska hur vi kan bidra till ditt projekt med vår expertis och erfarenhet inom markarbeten, sprängning, borrning och bergskrossning.

OTTESTALA SCHAKT AB

Ottestala Schakt, en ledande aktör inom entreprenadbranschen. Med en omfattande expertis och lång erfarenhet inriktar vi oss på ett brett spektrum av tjänster inom markområdet. Vårt fokus ligger på att leverera högkvalitativa lösningar inom vatten- och avloppsarbeten, utveckling av exploateringsområden, väganläggning samt effektiv massförflyttning.

Vi förstår komplexiteten och utmaningarna som kommer med varje unikt projekt. Därför anpassar vi våra metoder och tekniker för att säkerställa optimala resultat, oavsett projektets storlek eller natur. Vårt team består av erfarna och engagerade specialister som är utrustade med den senaste teknologin och maskinerna för att hantera alla typer av uppdrag. 

Vår expertis sträcker sig över hela spektrumet av entreprenadprocessen. Vi kan bidra med allt från den inledande projekteringen till det fullständiga utförandet av grävtjänster, borrning och sprängning samt leverans av material. 

På Ottestala Schakt strävar vi efter att inte bara uppfylla utan överträffa våra kunders förväntningar. Vi är dedikerade till att skapa värde genom pålitlighet, effektivitet och en stark förståelse för våra kunders behov. Vår framgång bygger på en grund av kvalitet, säkerhet och miljöansvar, vilket genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet.

OTTESTALA BERG AB

Med hjälp av våra mobila krossverk förädlar vi berg till grusprodukter.
Vårt engagemang i att förädla sprängsten direkt på plats innebär inte bara en kostnadseffektivitet för våra kunder, utan också en minskning av miljöbelastande transporter. Detta är en del av vårt affärsidé att leverera högkvalitativa tjänster samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid.

På Ottestala Berg förstår vi vikten av att anpassa våra tjänster efter varje unikt projekt. Vår omfattande erfarenhet inom bergkrossning möjliggör för oss att hantera allt från små till stora uppdrag med precision och effektivitet.  Vårt team består av kunniga och engagerade experter som säkerställer att arbetet utförs säkert och effektivt.

Vi har idag 10 mobila krossverk varav 6  som har en totalvikt på över 100 ton vilket gör att vi kan ta fram stora volymer färdig produkt på kort tid. Grävmaskiner på upp till 80 ton och lastmaskiner upp till 60 ton.

OTTESTALA FASTIGHETER AB

På Ottestala Fastigheter äger vi två viktiga fastigheter som är centrala för vår verksamhet. 

Vårt huvudkontor finns i Henån, vilket är navet för vår verksamhet inom Ottestala Schakt. Detta är platsen där vi hanterar vår administration och härifrån koordinerar vi våra projekt och strategier.
I Uddevalla ligger vår andra fastighet, där vi har inrättat en verkstad för Ottestala Berg. Den här anläggningen är en kärnpunkt för vår verksamhet inom bergsarbete, och fungerar som ett center för teknisk expertis.

Utöver våra egna verksamheter, erbjuder vi även uthyrning av delar av våra fastigheter till andra företag. Detta möjliggör för oss att skapa en miljö av samarbete och nätverkande, vilket berikar både vår egen verksamhet och de företag vi delar utrymme med.