Svensk kraftbetong

Svensk kraftbetong AB startades 2018 och vår ambition är att genom engagemang och yrkesskicklighet vara kundens naturliga val när det gäller betongkonstruktioner. Vi vill på så sätt skapa tillväxt och god lönsamhet.

I huvudsak utför vi arbeten för kraftledningsprojekt men även andra projekt så som industriplattor, husplattor mm.